Yusifli

Kəndin adı:
Yusifli
Əhalisi:
162 nəfər
Ərazisi:
46 ha
Coğrafimövqeyi:
Masallırayonun cənubiTalış dağlarınınətəyi.
Kəndin əsasməşğuliyyəti:
Əkinçilikvə heyvandarlıq
Həmsərhədolduğukəndlər:
Lürən, Qızılavar, KolatanvəƏrkivanQəsəbəsi.
Kəndinadınınmənası:
Yusifadlışəxsinadıiləbağlıdır.
Kəndinqısatarixçəsi:
Yusifli kəndininadı Yusif adlı şəxsin adı ilə bağlıdır. Həmin şəxsdəRusiyanınindikiDərbəndşəhərindəngəlib Bulağlarınməskəniolduğuüçünbukənddə məskunlaşıbQasım, Bayram və Novruzaddaüç övladı olub
Kəndin ilkalitəhsillisi:
Qafarov Xanbala Ağaoğlu
1956-cı ildə anadanolmuşdur. Hal-hazırda tikinti təşkilatında çalışır.
Kəndindin xadimləri:
MollaYusif
Mollaİbad
Molla Qasım.

BVM-də iştirak edənlər:
12 nəfərIIDünyaMüharibəsinəgetmişonlardan 6 nəfər qayıtmış hal-hazırdaheç biriyaşamır.
Qasımov Ağa Zülfüqar oğlu.
Kərimov Nəsir Kərim oğlu.
Qasımov Yusif

Masallilar.az © 2o18 - Bütün Hüquqlar Qorunur!
Hazırladı Tural Rasuloff
masallilar.az masallilar.az masallilar.az masallilar.az