Qasımlı

Kəndin adı:   
Qasımlı 

Əhalisi:         
2120 nəfər 

Ərazisi:         
419 ha
 
Coğrafi movqeyi: Şimali-Şərq 

Kənddəkilərin əsas məşğuliyyəti: əkincilik və heyvandarlıqdır. 

Həmsərhəd olduğu kəndlər: 
Viləş cayı, I Yeddioymaq, II Yeddioymaq Kəndin adının mənası Kəndin tarixi abidələri: Qasımlı məscidi-XIX əsr. 

Kənddə ilk məktəbin acıldığı tarix: 1990 

Kəndin ilk ali təhsillilərii :
Məmiyev Təvəkull Soltan oğlu, 
Əkbərov Mikayıl Ədil oğlu 
Yusifov Balamirzə Ağamirzə oğlu


Elmlər namizədləri:
Əhmədov Əlisahib Həsən oğlu 
Tibb elmləri namizədi. Bakı Dovlət Tibb Universitetin bitirdikdən sonra bir muddət Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında calışmışdır. Daha sonra Bakı Dovlət Tibb Universitetində muəllim kimi calışmışdır. Elmi məqalələri "Kommunist"qəzetində cap olunmuşdur. Tibb elmləri namizədidir. Azərbaycan Ensiklopediyasının Tibb elmləri uzrə redaksiyasının elmi redaktorudur. Bakı Dovlət Tibb Universitetnin muəllimidir.

Şukurov Nəsib Heybət oğlu 
1997-2001-ci illərdə BDU-nun huquq fakultəsinin bakalavr pilləsini bitirib. 2001-2003-cu illərdə BDU-nun huquq fakultəsinin mağster pilləsini bitirib. Hal-hazırda „Konstitusiya huququ“ kafedrasında aspirant qismində fəaliyyət gostərərək “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin huquqi statusu” movzusunda huquq elmləri uzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq ucun tədqiqat aparır. 2005-ci ildən BDU-nun huquq fakultəsinin ”Konstitusiya huququ” kafedrasında muəllim qismində calışır. Aşağıdakı kitabların muəllifidir. "Milli Məclisinin konstitusiya huquqi statusu" (Bakı, "Huquq ədəbiyyatı" nəşriyyatı, 2011, s. 308) və "Dovlət hakimiyyəti mexanizminin bəzi nəzəri məsəllələri", Bakı, "Qanun" Nəşriyyatı, 2012, 256 s.) . "Azərbycan Resbublikası Milli Məclisinin konstitusiya huquqi statusu" adlı bu monoqrafiya 

Şukurov Xalıq Heybət oğlu 
tariх üzrə alimdir (beynəlxalq terror mövzusunda), Qasımlıdandir. Yeddioymaq kənd orta məktəbini, BDU-nun huquq fakultəsinin bakalavr pilləsini bitirib. BDU-nun huquq fakultəsinin mağster pilləsini bitirib. Ədliyyə Nazirliyində şöbə rəisi olmuşdur. ABU-da müəllim işləmişdir. İndi ADKU-nun məllimidir.

Kəndin Qarabağ muharibəsi uğrunda doyuşlərdə şəhid olmuş sakinlər barədə:
HAKİM CƏMİYAĞA OĞLU HƏSƏNOV.
(1973-1993) 1973-cu ilin oktyabrın 25-də Masallı rayonunun Qasımlı kəndində anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Yeddioymaq kənd orta məktəbinin, 1991-ci ilin oktyabrında isə Bakı Dənizcilik Məktəbini bitirmişdir. Hakim 1992-ci il iyulun 5-də Azərbaycan Milli Ordusun Qusar batolyonunda hərbi xidmətə başlamışdı. Fuzuli bolgəsində ermənilərə qarşı vuruşmuş, sentyabr ayında Qubadlı-Lacın bolgəsində gedən qızğın doyuşlərdə fəal iştirak etmiş, Muradxanlı, Guləbird, Aşağı Fərəcan, Yuxarı Fərəcan, Mavutulu, Səfiyan, Turklər kəndlərinin erməni quldurlarından təmizlənməsindən boyuk şucaət gostərmişdir. Hakim Fuzuli, Lacın, Qubadlı və Zəngilan bolgələrində onlarla yaralı və meydin doyuş zonasından cıxarılmasına nail olmuşdu. Ona komandirlər tərəfindən qocaqlığına. cəsurluğuna gorə təşəkkur elan edilmiş, iki dəfə məzuniyyət verilmişdi. Lakin o doyuş yoldaşlarından ayrılmamış, məzuniyyətə getməkdən imtina etmişdi. Hakim 1993-cu il aprelin 3-də Lacın bolgəsinin Qızartı kəndini erməni qəsbkarlarından azad edərək qəhrəmancasına həlak olmuş, Qasımlı kənd qəbristanlığında dəfn edilmişdir.
Qasımlı kənd orta məktəbinə Hakim Həsənovun adı verilmişdir. Subay idi.

Boyuk vətən muharibəsində iştirak edənlər: 30 nəfər 

Kəndin ziyalıları barədə:
Rzayev Rəsul Muzəffər oğlu 
Məmiyev Təvəkkul Soltan oğlu 
Şukurov Ağahuseyn Məmmədhuseyn oğlu 
Muхtarov Balaхan Ağalar oğlu 
Elcin Cahangirli (Məmiyev) 
Əhmədov Əlisahib Həsən oğlu 
Nuriyev Xankişi Əyyub oğlu 
Alışanov Guloğlan Əsgər oğlu 
Balayev Yusif Cankişi oğlu 
Babayeb Əlinadir Təyyar oğlu 
Mustafayev Bəhlul Zalı oğlu 
Nuriyev Surət Qudrət oğlu 
Kərimov İsmayıl Zalı oğlu 
Şukurov Nəsib Heybət oğlu 
Şukurov İbrahim Məmmədhuseyn oğlu 
Şukurov Qulam Heybət oğlu 
Şukurov Xalıq Heybət oğlu 
Şukurov Əlihuseyn Məmmədhuseyn oğlu 
Rzayev Rasim Muzəffər oğlu 
Babayeb Elşən Əlinadir oğlu 
Şukurov İsrafil Əlihuseyn oğlu 
və başqaları.


Balayev Cankişi Ədil oğlu
Qasımlı kəndinin qabaqcıl tərəvəcilik briqadiri. Kecmiş SSRİ-nin Qırmızı Əmək Bayrağı, Oktyabr İnqilabi ordenlərinə layiq bilinmiş, medallar, Fəхri Fərmanlarını almışdır.

Kəndin digər tanınmışları
Rzayev Rəsul Muzəffər oğlu
"Yeni həyat" Masallı rayon qəzetində Baş redaktorun muavini. APİ-ni və Jurnalist Sənətkarlığı İnstitutunu bitirmişdir. Azərbaycan rayon "Cağırış" qəzetində məsul katib vəzifələrində işləmişdir. Hal-hazırda "Yeni həyat" Masallı rayon qəzetində Baş redaktorun muavinidir. Azərbaycan Jurnalistlər birliyinin uzvudur. 20-ə ya х ın kitabın muəllifi və Baş redaktorudur. 

Ağahuseyn Məmmədhuseyn oğlu Şükürov 
AMEA Rəyasət Heyətində Analitik İnformasiya şobəsinin rəis muavini 1964-cu ildə anadan olmuşdur. BDU-da ali təhsil almışdır. Jurnalistdir. Masallı rayonunda cıxan "Cağrış" qəzetinin məsul katibi vəzifəsində calışmışdır. 
Respublikada cıxan bir cox qəzet və jurnallarda elmi, publisistik məqalələrlə cıxış etmiş 200-dən cox məqalənin muəllifidir. Hal-hazırda AMEA Rəyasət heyətində Analitik İnformasiya şobəsinin rəis muavini, həmcinin AMEA-nın təsisciliyi ilə nəşr olunan "Elm" qəzetində baş redaktorun muavinidir. Azərbaycan Jurnalistlər birliyinin uzvudur. 

ELCİN MƏMİYEV -
rejissor. Aktyor daha ətraflə məqalələr bolumundə Yratdığı filmlər, oynadığı rollar
* Qatil (film, 1994) 
* Məhv olmuş gundəliklər (film, 1999)
* Yanmış korpulər (film, 2003)
*Şans (film, 2004)
* Oyuncu (film, 2008)
* Susmuş vicdan (film, 2010) 
* Sevginin goz yaşları (film, 2013) 

Kəndin din xadimləri:
Nuriyev Kərbalayi Fərman İsa oğlu 

Biznesmenlər və kənd xeyriyyəciləri barədə :
Qarayev Akif Qaraş oğlu
Qızılağac - Yeddioymaq asfalt yolunun asfaltlaşdırılması və başqa xeyriyyə işləri.

Şukurov Heybət Şərif oğlu
Qasımlı kənd məscidinin təmiri və təzədən qurulması, aztəminatlı ailəyə kömək, başqa xeyriyyə işləri.

Qulamirzəyev Əziz Abbas oğlu 

Qasımlı kənd ara yolunun təmiri, əsaslı bərpası, Qasımlı kənd məscidinin təmiri və təzədən qurulmasında fəal iştirakı

2-ci Dunya Muharibəsindən iştirak edənlər:
71 (yetmiş bir) nəfər olmuş, onlardan qayıtmayan 39 (otuz doqquz) nəfər, qayıdanlar 32 (otuz iki) nəfərolmuşdur. Hazırda sağ qalan yoxdur. 

Kənddə rəhbər vəzifələrdə calışanlar:
Muxtarov Ağalar Nəhməd oğlu- Sov.İKP MK yaninda Ali Partiya Məktəbi, sovxozda partkom 
Cahangirov Tarıverdi Burcəli oğlu - sovxozda həmkarların sədri
Əkbərov Mikayıl Ədil oğlu -məktəb direktoru
Məmiyev Təvəkkul Soltan oğlu - məktəb direktoru, sovxoz direktoru
Rzayev Rəsul Muzəffər oğlu - "Yeni həyat" Masallı rayon qəzetinin redaktor müavini
Ağayev Əmirxan Ataş oğlu - məktəb direktoru
Şukurov Ağahuseyn Məmmədhuseyn oğlu 
Şukurov Boyukxan Heybət oğlu - sovxoz direktoru
Balayev Ruzğar Cankişi oğlu - sovxoz direktoru
Abdullayev Nağı Soltan oğlu - məktəb direktoru
Şukurov Əlihuseyn Məmmədhuseyn oğlu - sovxozda komsomol, partkom 
Fərəcov Söhbət Seyfulla oğlu - milis mayoru
Mustafayev Bəhlul Zalı oğlu - sovxoz direktoru
İsayev Ədalət Əliheydər oğlu - məktəb direktoru
İsayev Хaləddin Əliheydər oğlu - Bakı Pedaqoyi Texnikumunda müəllim
İsayev Afət Əliheydər oğlu - Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətində məsul işçi
Mustafayev Museyib Qardaşxan oğlu -məktəb direktoru və başqalar


Diaspora sədrləri və fəalları
Əlihuseyn Məmmədhuseyn oğlu Şukurov - 
Azərbaycan və Rusiya Jurnalistlər Birliklərinin uzvu, "Ustad Sənətkar" mediya mukafatı laureatı, jurnalist, tərcuməci. Əlihuseyn Şukurov 19 mart 1960 -cı ildə Masallı rayonunun Yeddioymaq sovetliyinin Qasımlı kəndində anadan olmuşdur. Jurnalist Sənətkarlığı İnstitutunu, Umumittifaq Kənd Təsərrufatı Akademiyasını (Moskva), Rusiya Federasiyasınin Prezidenti yaninda Ali İdarəcilik Akademiyasını və s. bitirmişdir. Komsomol, partiya, mətbuat və təsərrufat orqanlarında işləmişdir. Hazırda Murmansk vilayəti Umumrusiya Azərbaycan Konqresinin Mətbuat, informasiya və ictimaiyyətlə iş mərkəzinin rəhbəridir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər idarəsinin təsisciliyi ilə cap olunan gundəlik "Respublika" qəzetinin xususi muxbiridir ( 2000 -ci ildən). Azərbaycan haqqında məqalələri "Kommersant Ъ ", "Azerbaydjanskiy Konqress" qəzetlərində, televiziya-radio efirlərində səslənir, AzərTAC və s. nəşr edir. Rusiya Federasiyasının Murmansk vilayətində cəkilən "Novruz 2008" televiziya filminin ssenari muəllifidir. "Sevğinin ğoz yaşları" coх seriyalı bədii filminə (Rejissoru Elcin Cahangirli (Məmiyev), Bakı, 2013) redaktorluq edir. Bakıda kitabları cap olunmuşdur. Bir cox vilayət, rayon dovlət qurumlarının mukafatlarına layiq bilinmiş, Rusiya Federasiyasının "90 il Komsomolda" xatirə yubiley medalı ilə təltif edilmişdir. 

Masallilar.az © 2o18 - Bütün Hüquqlar Qorunur!
Hazırladı Tural Rasuloff
masallilar.az masallilar.az masallilar.az masallilar.az