Sarıcəfərli

Kəndin adı: 
Sarıcəfərli.

Əhalisi:
446 nəfər

Ərazisi: 
130 hektar
 
Kəndin əsas məşqulyəti: 
Maldarlıq və əkinçilik.

Həmsərhəd olduğu kəndlər:
Binə Xocavar,Çaxırlı,Şərəfə,Kəlbəhüseyinli kəndləri ilə həmsərhəddir.

Kəndin adının mənası:
Sarı Cəfər adlı şəxsin adı ilə bağlıdı.

Kəndin qısa tarixi: 
Kəndin əhalisi İran ərazisindən indiki İmişli rayonuna köçmüş Çaxırlı kəndində məskunlaşmağa başlamışlar.Hazırda İmişli rayonunun Çaxırlı kəndində həmin tayfaların qohumlarından yaşayan var.

Tarixi abidəsi:
Kənddə keçmişdən qalan məscid binası tarixi abidə kimi qorunub saxlanılır.

Kənddə ilk məktəbin açıldığı tarix:
Sarıcəfərli kəndində məktəb 1994-cü ildə açılmışdır.

Kəndin ilk ali təhsillisi:
Niftiyev Nadir Məhəmməd oğlu
Babayev Səccat Sadıq oğlu

Kəndin ilk elmlər namizədi
Niftiyev Gündüz Məhəmməd oğlu

İlk elmlər doktoru
Niftiyev Gündüz Məhəmməd oğlu
1949-cu ildə Sarıcəfərli kəndində anadan olmuşdur.1966-cı ildə ADPİ-na daxil olmuş və 1970-ci ildə oranı bitirmişdir.Sonra aspiranturiya qəbul olunmuş və 1975-ci ildə müdafiə edərək,elmlər namizədi dərəcəsi almışdır. 1990-cı ildə ,,Qallium indium və lantaniud halkogened monokristallarında 3-a və 4-f elementi aşkarlarının spektroskoniyası,, mövzusunda doktorluq işini müdafiə etmişdir. 1991-ci ildə vəfat etmişdir.

Niftiyev Nadir Məhəmməd oğlu 
1934-cü ildə Sarıcəfərli kəndində anadan olmuşdur.1952-ci ildə V.İ.Lenin adına ADPİ-nun fizika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuşdur.1956-cı ildə ali məktəbi bitirdikdən sonra kənddə müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Nadir müəllim respublikanın ,,əməkdar müəllimi,, keçmiş SSRİ-nin ,,maarif əlaçısı,, ,,əməkdə fərqlənməyə görə medal və ,,Şərəf nişani,, ordeni ilətəltif olunmuşdur.


Kəndin ziyalısı:
Babayev Sədcat Sadıq oğlu 
1933-cü ildə anadan olmuşdur.1953-1957-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.1956-cı ildə Macarıstan qiyamının yatırılmasında iştirakına görə müharibə veteranıdır.1957-ci ildə Lənkaran Pedeqoji texnikomuna daxil olmuş və 1959-cu ildə oranı bitirmişdir.1962-ci ildə V.İ.Lenin adına ADPİ-nin dil ədəbiyyat fakultəsinə daxil olmuş və1968-ci ildə oranı bitirmişdir.Təlim-tərbiyə işində fəal iştirakına görə ,, onuncu beşilliyin qalibi,, döş nişanı, 1980-cı ildə ,,sosialist yarışının qalibi,,adına, 1988-ci ildə ,,əmək veteranı,, medalına, 1982-ci ildə ona ,,Baş müəllim, sonralar ,,Ali dərəcəli müəllim,, adı verilmişdir. Hazida təqaüddədir. 

Kəndin din xadimi:
Sarıcəfərli kənd sakini olan Axund molla Sadıq olmuşdur.O,ruhani təhsilni İranın Ərdəbil şəhərində almışdır.

BVM-də iştirak edənlər:
İkinci dünya müharibəsində Sarıcəfərli kəndindən 23 nəfər müharibəyə getmişdir.18 nəfər müharıbədən qayıtmamış, 5 nəfəri qayıdıb sonrakı illərdə vəfat etmişlər.

1.Əzim İmran oğlu
2.Məmmədhüseyn Bəhrəm oğlu
3.Qəzənfər Dadaş oğlu
4.Qurban Dada. Oğlu
5.Hacıbaba Paşa oğlu
6.Əsgər Ələkbər oğlu
7.Şahnəzər Abdulla oğlu
8.Bayramov Qurban
9.Tanrıverdi İsmayıl oğlu
10.Mehralı Hüseynxan oğlu
11.Həsənxan Abbas oğlu
12.Quluyev Hümmət
13.Ağayev Kazım
14.Vəli Rüstəm oğlu
15.Qeyzulla Xələf oğlu
16.Behbudov Əli Əlican oğlu
17.Məşhədi Cəfər Ağahüseyn oğlu
18.Mehrabov Hüseyn Əhəd oğlu
19.Kərimov Qüdrət
20.Mehrabov Minbaşı 
21.Fətullayev Əbülfət
22.Behbudov Nəzər
23.Məmmədov Əmirzada

Müharibədə iştirak edənlərdən hal-hazırda sağ qalanı yoxdur.

Rəhbər vəzifədə işləyənlər:
Həsənov Baba Həsənağa oğlu
1959-cu ildə Sarıcəfərli kəndində anadan olub. !985-ci ildə Moskva şəhərində ÜİLKGİ MK nəzdində Ali Komsomol məktəbini bitirib. Masallı Rayon Komsomol Komitəsinin II katibi işləyib. Hal-hazırda masallı rayon icra hakimiyyəti aparatında Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri işləyir. “Dövlət qulluğunda xidmətinə görə”medalı ilə təltif olunmuşdur. 

Əliyev Seyfəddin Abusət oğlu
1972-ci ildə Kəlbəhüseyinli kəndində anadan olub. 1994-cü ildə Dövlət Neft Akademiyasını,
2001-ci ildə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirib. RİH-də müxtəlif vəzi-
fələrdə işləyib. 70 saylı Masallı şəhər DSK-nın sədri olub. Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı
rayon təşkilatının sədridir. Masallı rayon icra hakimiyyəti aparatında İnformasiya təminatı və
təhlili sektorunun müdiri işləyir.

Digər tanınmışlar:
Niftiyev Məzahir Nəzirməmməd oğlu
1964-cü ildə Sarıcəfərli kəndində anadan olub. Bakı Dənizçilik Akademiyasını və Bakı Dövlət
Universtetinin Coğrafiya fakultəsini bitirib. Uzaq səfərlər kapitanıdır. 

Masallilar.az © 2o18 - Bütün Hüquqlar Qorunur!
Hazırladı Tural Rasuloff
masallilar.az masallilar.az masallilar.az masallilar.az